Board logo

标题: [工艺品及其他] 鸿木斋海黄香皂降香之爱 洁面沐浴皂 海南黄花梨香薰皂HHZ001 [打印本页]

作者: 鸿木斋—bird    时间: 2017-10-11 11:45     标题: 鸿木斋海黄香皂降香之爱 洁面沐浴皂 海南黄花梨香薰皂HHZ001

提炼海南黄花梨降香精油制作而成,让您清洁的同时体验海黄降香味道之美!
香皂1块15元(包邮)
香皂3块33元(包邮赠竹制香皂托1)
香皂10块79元(包邮赠竹制香皂托1)

淘宝购买链接请点:https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.7095261.0.0.71d4498fdm9fM1&id=560000643018
天猫购买链接请点:https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220z.1000880.0.0.3f6aKl&id=559906961066
京东购买链接请点:https://item.jd.com/17966612005.html
香薰皂_01 - 副本.jpg
2017-10-13 12:58
香薰皂_02.jpg
2017-10-13 12:58
香薰皂_03.jpg
2017-10-13 12:58
香薰皂_04.jpg
2017-10-13 12:58
香薰皂_05.jpg
2017-10-13 12:58
香薰皂_06.jpg
2017-10-13 12:58
香薰皂_07.jpg
2017-10-13 12:58
香薰皂_08.jpg
2017-10-13 12:58
 

 图片附件: 香薰皂_01 - 副本.jpg (2017-10-13 12:58, 374.28 KB) / 下载次数 90
http://www.hongmz.cn/attachment.php?aid=208270&k=ae27364ce2bcd652ff496404e8afed37&t=1642597798&sid=BQZBDY图片附件: 香薰皂_02.jpg (2017-10-13 12:58, 495.07 KB) / 下载次数 89
http://www.hongmz.cn/attachment.php?aid=208271&k=d46b2ed1c794ec90708ab5f4ed2f9d71&t=1642597798&sid=BQZBDY图片附件: 香薰皂_03.jpg (2017-10-13 12:58, 316.31 KB) / 下载次数 79
http://www.hongmz.cn/attachment.php?aid=208272&k=4f0e99a62c33f75415fdc67455d178f6&t=1642597798&sid=BQZBDY图片附件: 香薰皂_04.jpg (2017-10-13 12:58, 371.28 KB) / 下载次数 93
http://www.hongmz.cn/attachment.php?aid=208273&k=56b4d4a697661ff15cdbabae50e714b3&t=1642597798&sid=BQZBDY图片附件: 香薰皂_05.jpg (2017-10-13 12:58, 403.88 KB) / 下载次数 96
http://www.hongmz.cn/attachment.php?aid=208274&k=09c024b8426601c3338c8954fa19298b&t=1642597798&sid=BQZBDY图片附件: 香薰皂_06.jpg (2017-10-13 12:58, 463.61 KB) / 下载次数 88
http://www.hongmz.cn/attachment.php?aid=208275&k=be61be1623206a696396c9070828a582&t=1642597798&sid=BQZBDY图片附件: 香薰皂_07.jpg (2017-10-13 12:58, 356.31 KB) / 下载次数 89
http://www.hongmz.cn/attachment.php?aid=208276&k=fa2324417a351e8f02855a78d18462b8&t=1642597798&sid=BQZBDY图片附件: 香薰皂_08.jpg (2017-10-13 12:58, 391.64 KB) / 下载次数 89
http://www.hongmz.cn/attachment.php?aid=208277&k=ab41b97fd5801579bb9e8c454e856ed0&t=1642597798&sid=BQZBDY


欢迎光临 鸿木斋官网 鸿款雕刻 (http://www.hongmz.cn/) Powered by Discuz! 7.2